Geometri

Geometri

Formargruppen och Konsthantverkarna 2016. ”Geometri” tillsammans med silversmed Niklas Ejve

Modell: Pernilla Svenre och Niklas Ejve
Fotograf: Karin Rosenberg