Kalender/på gång

På gång för alla

22-25 mars 2018
Nordiska trädgårdar, Älvsjömässan

12-14 juli
Norge, Villvin marknad i Risör

27-29 juli
Norrvikens trädgårdar
Hantverksmässa

På gång för inköpare

Februari 2018
Visning av höstkollektion i butiken på Björngårdsgatan 4, avtalad tid.

22-25 augusti 2018
Formex, Älvsjömässan