Alpackaull spets

Alpackaullen berättar vi om under fliken alpackaull. Här är den mjuka elastiska ullen stickad i en omarbetad traditionell rosenranka som ett hålmönster.

Färger 
Gråsvart, varmvit